2114090534 ΚΡΑΤΥΛΟΥ 6, Κολωνός monoseispaom@yahoo.com
hero image
banner imagebanner image


Η μόνωση του σπιτιού σας είναι μία πολύ σοβαρή επένδυση και αναλόγως πρέπει να την αντιμετωπίσετε. Επιλέξτε για ορθό αποτέλεσμα, μία σοβαρή και αξιόπιστη εταιρεία, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα. 

Προσωπικό χωρίς εξειδίκευση και χωρίς υπόσταση πιθανόν να σας φέρει αντιμέτωπους με πολλά δισεπίλυτα προβλήματα και νέα οικονομικά βάρη.

Η εκτίμηση του προβλήματος που αντιμετωπίζετε είναι προτεραιότητα για εμάς. Σας προτείνουμε την καλύτερη οικονομική λύση με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, που είναι αποκλειστικά για την περίπτωση σας.

Το ελάχιστο κόστος για τις μονώσεις, προκύπτει υπολογίζοντας τα πιο ποιοτικά μονωτικά υλικά της αγοράς, αλλά και την άριστη τοποθέτησή τους από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας.

 


 

Το κόστος μίας μόνωσης διαμορφώνεται από διάφορους παράγοντες όπως:
  Τον τύπο μόνωσης/θερμομόνωσης που θα επιλέξετε.
  Τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας (σε μεγάλες επιφάνειες, λόγω του μεγάλου όγκου παραγγελίας μπορούμε να πετύχουμε καλύτερες τιμές στα υλικά).
  Την ποιότητα του υποστρώματος και το βαθμό προετοιμασίας που χρειάζεται (μπορεί να υπάρχει προηγούμενη μόνωση που ενδεχομένως να χρήζει αποξήλωσης).
  Την ποιότητα του υποστρώματος και τις πιθανές εργασίες που πρέπει να προηγηθούν, ώστε να υφίστανται οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
  Τις εκάστοτε επιπρόσθετες απαιτήσεις∙ όπως για παράδειγμα, το πάχος της θερμομόνωσης να είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο.
  Τις πιθανές επιπλέον εργασίες και κατασκευές που άπτονται της μόνωσης και είναι πέραν αυτής (λόγου χάριν τοποθέτηση βάσεων ηλιακών και δεξαμενών, αποξηλώσεις παλαιών μονώσεων, αποκομιδή μπάζων κ.α.